X
تبلیغات
زولا
اشپزی
جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1388
نکات درشت اشپزی

باسلام خدمت همه شما عذرمیخوام که کمی دیرشدولی دست پراومدم.ازاون اوایل ازدواجم که یادم میاد که هنوز بعضی غذاهاروبلدنبودم درست کنم ولی دلم هم نمیخواست جلوی بقیه کم نیارم خنده ام میگیره.راستش من خیلی اشپزی دوست دارم وهمیشه دلم میخواد غذاهام تک باشه وتاحالاهم بوده شاید خیلی ازشماهم دلتون بخواد اینطوری باشین این امرممکن نیست مگر اینکه یه سری نکات ریزخانه داری واشپزی روبلدباشین(البته من برای تازه عروسها میگم شما که ماشاالله استادمنید)به نظرمن اشپزی یکی ازهنرهای اصلی زن هست که اگربلدنباشه عواقب بدی داره ازجمله عواقب اون فراری شدن مردازخونه هست وباعث میشه که مرد این دفعه که قبل از اومدن به خونه میره خونه مامان جونش اونجاناهارشوبخوره بعدش هم بیادخونه وبهانه های مختلف برای نخوردن دستپخت شمابیاره که گرسنه ام نیست و خیلی خسته ام وخیلی اب خوردم اشتهاندارم و...خلاصه ازاین جورحرفا.پس اگه میخوایدشوهرتون ازراه نرسیده بره توی آشپزخونه وبرای خوردن غذای شمابال بال بزنه خوب گوش کنید

ابتدایه سری نکات رو میگم که لازمه کار هردفعه شماست وهربارکه میخواید غذادرست کنیداینارورعایت کنید  

یکی از چیزهایی کی هرروزتوی سفره ما ایرانیهاست برنجه ولی همین برنج درست کردن چندتاقلق داره: 

        برنج را حتی المقدورازشب یا صبح خیلی زود خیس کنید.البته بسته به نوع برنج متفاوت است ولی من تابحال همه نوع برنج رابه همین روش امتحان کرده ام.برنج راکمی بااب سردمیشوییم وروی ان را پراز اب کنید. 

       هنگام پخت مقداری اب رادریک قابلمه روی شعله گازمیگذاریم وزیران رازیادمیکنیم تاهم قابلمه ماسیاه نشودوهم اب به سرعت جوش بیاید.دقت کنیدکه همیشه برای پخت اولیه غذاازاب سرداستفاده کنید مگرمواقعی که عجله دارید. 

       قبل از اینکه برنج رادراب جوش بریزیم ابتدااب روی برنج راخالی میکنیم وروی برنج کمی اب گرم میریزیم ودوباره خالی میکنیم سپس ان رادرون اب جوش میریزیم این کارباعث میشود برنج خوردنشودچون دانه های برنج سرددراب جوش خوردمیشودهمچنین سرعت جوش امدن برنج رانیزبالامیبرد.سپس به تعدادهرپیمانه برنج همانقدرنمک میریزیم(۴پ برنج۴پ نمک). 

اگربخوهید برنج خیلی قدبکشد هنگامی که برنج دراب شروع به غل زدن کرد یه لیوان اب سرد دران بریزیدوبرای اینکه برنج سفیدشودچندقطره ابلیموبریزید. 

      وقت ابکش کردن برنج هم خیلی مهم است برای اینکه بفهمیدزمان ابکش کردن فرارسیده یانه میتوانید یک دانه برنج رابین دوانگشت فشاردهید اگربه راحتی نرم شدفقط مغزوسط ان سفت است دیگروقت ابکش کردن است ویا میتوانید زیربرنج راخیلی کم کنیداگرچنددانه برنج روی اب ایستاده باشند زمان ابکش کردن است. 

      هنگامی که برنج راابکش کردیم کمی اب ولرم روی ان میریزیم تانمک اضافی ونرمی برنج برطرف شود.سپس قابلمه رانیزتمیزمیشوییم تانرمی برنج ازان پاک شود.ته قابلمه راخشک میکنیم وان را روی شعله میگذاریم هنگامی که اب قابلمه خشک درون ان راکمی روغن میریزیم وازسیبزمینیهای حلقه شده؛کاهو؛بادمجانهای خیلی نازک؛ماست وتخم مرغ وزعفران ویانان  میتوان برای ته دیگ ان استفاده کرد.(طریقه درست کردن هرنوع ته دیگ راکه بخواهیدمیگویم) 

      سپس برنج رابه ارامی درقابلمه میریزیم وان راکاملا جمع میکنیم چندلحظه زیران رازیاد میگذاریم وسپس دمکنی دورسرقابلمه کرده وزیران راکم میکنیم تابرنج مادم بکشد.قابلمه برنج راحتما یک ربع قبل از کشیدن از روی شعله بردارید درظرفشویی بگذاریدوزیر ان راکمی اب سرد بریزید اینکارباعث میشودته دیگ ان به راحتی کنده شود. 

برای تهیه اب زعفران خوش رنگ کمی زعفران ساییده رادراب جوش حل تقریبا ۳یا۴ دقیقه روی شعله بگذارید وپس از کمی که جوش خورد ازروی گازبرداریدروی ان در بگذارید ونیم ساعتی ان رادم کنید.برنج زعفرانی شما اماده است 

 

                                                نوش جان